cost management

Calculeren, vergelijken en controlling

Onze systematische cost controlling waarborgt een transparante weergave van de bouwkosten gedurende alle fases van het project. De status van de begroting is zodoende altijd betrouwbaar en kan gebruikt worden voor controlling en als basis om beslissingen te nemen.

Dat is ons doel:

 • betrouwbare kostenzekerheid
 • doelgerichte risico minimalisatie

Dat is hoe we het bereiken:

 • transparante weergave van de bouwkosten
 • voortdurende budget-/kostenvergelijkingen
 • effectieve controle mechanismen
 • regelmatige extrapolatie van de kosten naar het einde van de bouw

  collaboration

  Informeren, structureren, documenteren

  Een gemeenschappelijk digitaal platform voor communicatie en het uitwisselen van documenten creëert meer transparantie en een efficiënte samenwerking tussen alle partijen die bij het project betrokken zijn.

  Dat is ons doel:

  • doorlopende flow van informatie
  • efficiënte samenwerking

  Dat is hoe we het bereiken:

  • gezamenlijk project specifiek platform
  • systematische opslag en technische samenvoeging
  • centrale toegang tot projectgegevens en tekeningen
  • permanent documenteren en archiveren

   procurement

   Verkennen, netwerken en aankopen

   Aankoop speelt een belangrijke rol voor gemeenschappelijk succes. Door ons aankoopnetwerk binnen het bedrijf combineren we de lokale marktkennis met strategische project-overstijgende benaderingen.

   Dat is ons doel:

   • de beste en meest economische leverancier of onderaannemer op het juiste moment

   Dat is hoe we het bereiken:

   • regio overstijgende en regionale marktverkenning
   • team georiënteerd netwerken in het aankoopproces
   • vroegtijdig afsluiten van contracten onder toepassing van de hoogste standaarden
   • eerlijke ethische code

   risk management

   Indentificeren, beoordelen, opvolgen

   Nieuwe ontdekkingen en verrassingen zijn niet ongewoon in complexe projecten. Partnering in de bouw leidt tot een structuur om sneller en flexibeler te reageren op nieuwe invloeden. Conventionele contracten bieden nauwelijks stimulansen.

   Dat is ons doel:

   • weren van negatieve invloeden uit het project
   • versterken van de factoren die tot succes leiden

   Dat is hoe we het bereiken:

   • gezamenlijke kansen en risico’s workshop
   • grondige bepaling van kansen en risico’s
   • transparante kansen en risico’s onderhandelingen in open book
   • nauwkeurige behandeling en controlling van strategieën

   BIM

   Simuleren, optimaliseren, profiteren

   BIM staat voor Building Information Modelling en is een vooruitlopende methode om een project, het ontwerp en het bouwproces te optimaliseren. Het is gebaseerd op een geautomatiseerd virtueel bouwmodel dat een driedimensionaal inzicht in de realisatie van een project toelaat.

   Dat is ons doel:

   • borgen van de uitvoerbaarheid van een project op basis van een model
   • geoptimaliseerd management van bouwprocessen

   Dat is hoe we het bereiken:

   • 5D® models (BIM = Building Information Modelling)
   • efficiënt datagebruik van ontwerp tot documentatie
   • gezamenlijke toepassing van BIM binnen de scope van 5D®

   climate, environment and energy

   Design, build and operate environmentally friendly

   teamconcept implements sustainable technologies to reduce the consumption of resources by up to 90% for new construction as well as reconstruction. We implement these goal by energy-saving technologies, conscious use of daylight, improved building automation and selection of sustainable construction materials.

   Dat is ons doel:

   • generate, plan and implement tailored solutions to protect climate and environment and save energy

   Dat is hoe we het bereiken:

   • future-proof concepts
   • feasibility studies
   • impact analysis
   • cost evaluation

   lean construction

   Informeren, samenwerken, perfectioneren

   Het gaat om de optimalisatie van kosten, kwaliteit en nauwgezetheid van bouwprojecten. Het doel is om de klanttevredenheid te verhogen door middel van optimale toegevoegde waarde.

   Dat is ons doel:

   • optimale toegevoegde waarde
   • beperken van afval

   Dat is hoe we het bereiken:

   • bindende lean principes en lean tools
   • in een vroeg stadium informeren en kwalificeren van partners
   • kort cyclische monitoring van gecontracteerde diensten
   • constant gezamenlijk verbeterproces

   team culture

   Focussen, uiten, respecteren

   In een werkomgeving die gekarakteriseerd wordt door wederzijds respect en erkenning, zal het team op een innovatieve wijze werken en resultaten van een hoog niveau boeken.

   Dat is ons doel:

   • competente en innovatieve teams
   • motiverende werkomgeving

   Dat is hoe we het bereiken:

   • gedeelde waarden en normen
   • duidelijk vastgelegde verantwoordelijkheden
   • open communicatie op alle niveaus
   • gezamenlijke team seminar

   conflict resolution

   Aanspreken, oplossen, samenwerken

   In moeilijke situaties moeten onenigheden ofwel onmiddellijk, ofwel in ieder geval tijdig worden uitgesproken. Dit vereist ook het kunnen sluiten van compromissen, waarmee niet noodzakelijk altijd iedereen het eens is, maar die wel door iedereen worden geaccepteerd.

   Dat is ons doel:

   • open communicatie omtrent problemen
   • oplossen van conflicten

   Dat is hoe we het bereiken:

   • een bindende gedragscode
   • interne conflictoplossing
   • oplossingsgerichte cultuur van fouten nastreven

   time scheduling

   Bepalen, naleven, borgen

   Het doel is om de geplande uitvoeringsdata te behalen. Complexe bouwprojecten met een groot aantal raakvlakken worden tijdens de ontwerp en uitvoeringsfase door experts chronologisch opeenvolgend in een planning gezet. De opvolging van het ontwerp en de uitvoering door deze experts, evenals het opzetten van prognose-/actueel-vergelijkingen zorgen voor tijdige beoordeling van de prestatie-eisen.

   Dat is ons doel:

   • het op transparante wijze naleven van de planning en deadlines gedurende het hele project

   Dat is hoe wij het bereiken:

   • solide planning van opeenvolgende activiteiten met betrekking tot tijd en inhoud
   • continu updaten en optimaliseren van de planning
   • consistente monitoring van de gecontracteerde diensten
   • intensieve uitwisseling van informatie tussen de project betrokkenen

   design & engineering

   Versterking, aanvulling, ondersteuning

   Het uitgebreide team van experts van Zentrale Technik en Central Services staat gedurende het gehele bouwproces ter beschikking, startend vanaf de acquisitiefase, offertefase, de ontwerpfase tot en met de uitvoering. Het voordeel van deze dienst is een gedegen Value Engineering (waarde analyse).

   Dat is ons doel:

   • onze kennis in het project te brengen
   • ondersteuning bieden op alle vlakken van het ontwerp

   Dat is hoe wij het bereiken:

   • voorbereidende ontwerpcoördinatie
   • op maat gemaakte oplossingen voor alle uitdagingen in de bouw
   • interdisciplinaire oplossingen met betrekking tot optimalisaties

   HSE

   Voorkomen, beschermen, overbrengen

   Ons ultieme doel is om in samenwerking met onze teamconcept partners een bouwproject tot stand te brengen zonder afbreuk te doen aan veiligheid, gezondheid en milieu door middel van een preventief ontwerp en proactieve maatregelen.

   Dat is ons doel:

   • hoogste veiligheid tijdens alle projectfasen

   Dat is hoe we het bereiken:

   • veiligheidsrelevante risico analyse
   • preventieve beschermings- en veiligheidssystemen
   • grondig advies en monitoring

   quality assurance

   Inspecteren, optimaliseren en begeleiden

   Door middel van een op maat gemaakte beproefde aanpak en een accurate en kwalitatieve voorontwerpfase, realiseren we een rechtvaardig, economisch verantwoord en tijdig uitgevoerd gezamenlijk bouwproject.

   Dat is ons doel:

   • borging van kwaliteit in de uitvoering

   Dat is hoe we het bereiken:

   • systematisch controleren en evalueren van het ontwerp
   • doelgericht selectieproces van onderaannemers en leveranciers
   • volledige monitoring van de uitvoering aan de hand van kwaliteit checklisten

   facility management

   Consulting, ontwerpen, verbinden

   Na slechts een paar jaar overstijgen de operationele en onderhoudskosten de bouwkosten. Daarom is het noodzakelijk om zo snel mogelijk een bekwame facility partner mee aan boord te nemen. Hierdoor kunnen onmiddellijk in het ontwerpproces beslissingen worden genomen die belangrijke toekomstige operationele kosten aangaan.

   Dat is ons doel:

   • efficiënt gebruik van het gebouw
   • duurzame gebruiksconcepten

   Dat is hoe we het bereiken:

   • analyse van ontwerp en objectspecifieke vereisten
   • uiteenlopende scenario’s met betrekking tot operationele kosten
   • efficiënt samengevoegde aanbiedingen voor onderhoud

   design coordination

   Reviewen, integreren, coördineren

   Een optimaal ontwerpproces is de ruggengraat van ieder project. Het vormt de basis voor een goed doordachte, economische en vlekkeloze uitvoering op de bouwplaats. Het waarborgt kwaliteit in overeenstemming met de fundamenten van het contract, helpt de ontwikkelaar en neemt diens ideeën in overweging.

   Dat is ons doel:

   • soepel lopend bouwproces dat met de wensen van de klant rekening houdt

   Dat is hoe we het bereiken:

   • centrale coördinatie en management van alle ontwerpprocessen
   • bepalen van uniforme richtlijnen voor alle ontwerpers
   • controles met betrekking tot functionaliteit, winstgevendheid en overeenstemming met wetgeving