cost management

Kalkulation, sammenligning og opfølgning

Vores systematiske omkostningskontrol sikrer gennemsigtighed i alle faser af projektet. Budgettet er derfor altid pålideligt og kan benyttes som grundlag for kontrol og beslutningstagning.

Vores mål:

 • omkostningssikkerhed
 • risikominimering

Sådan gør vi:

 • transparente byggeomkostninger
 • kontinuerlig planlægning og opfølgning
 • effektive kontrolmekanismer
 • løbende vurdering af projektets samlede økonomi

  collaboration

  Information, struktur og dokumentation

  En fælles elektronisk projektplatform anvendes til kommunikation og udveksling af dokumenter. Det skaber gennemsigtighed og effektivt samarbejde mellem alle involverede parter.

  Vores mål:

  • kontinuerligt informationsflow
  • effektivt samarbejde

  Sådan gør vi:

  • fælles projektplatform
  • systematisk lagring af data og teknisk kompatibilitet
  • central adgang til projektdata og dokumenter
  • langsigtet dokumentation og arkivering

   procurement

   Sondering, netværk, anskaffelse

   Indkøb spiller en central rolle for gensidig succes. Vores interne netværk kombinerer et lokalt markedskendskab med en strategisk tilgang på tværs af projekter og landegrænser.

   Vores mål:

   • den bedste og billigste leverandør eller underentreprenør på det rette tidspunkt

   Sådan gør vi:

   • afsøgning af marked på tværs af regioner
   • teamorienteret netværk i forbindelse med indkøbsprocesser
   • tildeling af kontrakter i god tid og efter de højeste standarder
   • retfærdigt etisk kodeks

   risk management

   Identificering, vurdering, monitorering

   Nye udfordringer og overraskelser er ikke usædvanlige i komplekse projekter. Partnering gør det muligt at reagere hurtigt og fleksibelt på uventede faktorer. Den mulighed er begrænset i traditionelle kontrakter.

   Vores mål:

   • at afværge negativ indflydelse på projektet
   • at forstærke de faktorer som fremmer succes

   Sådan gør vi:

   • fælles workshops om muligheder og risici
   • afdækning af muligheder og risici
   • transparente risikoforhandlinger med åben prissætning
   • præcise håndteringsstrategier

   BIM

   Simulere, optimere, profitere

   BIM står for Building Information Modelling. Der arbejdes med 3D-modelering gennem hele projektforløbet til visualisering, projektering, optimering, kvalitetskontrol, analyser af logistik, tidsplanlægning, mængdeudtræk og økonomiopfølgning.

   Vores mål:

   • optimeret styring af byggeprocesser
   • høj standard af projektering
   • effektiv analyse af logistik
   • effektiv analyse af bygbarhed

   Sådan gør vi:

   • BIM integreres fra starten af i projektet
   • klar definition af BIM-standarder for projektet
   • effektiv håndtering af data fra planlægning til dokumentation

   climate, environment and energy

   Miljøvenlig design, udførelse og drift

   Med teamconcept implementerer vi bæredygtige teknologier, der reducerer ressourceforbruget med op til 90 % for nybyg og renovering. Vi når dette mål ved brug af energibesparende teknologier, bevidst udnyttelse af naturlige lyskilder, forbedret bygningsautomatik samt valg af bæredygtige byggematerialer.

   Vores mål:

   • at udvikle, planlægge og udføre skræddersyede og energioptimerede miljø- og klimaløsninger

   Sådan gør vi:

   • fremtidssikrede koncepter
   • forundersøgelser
   • konsekvensanalyser
   • omkostningsvurderinger

   lean construction

   Information, samarbejde, perfektionering

   Lean indebærer optimering af omkostninger, kvalitet og præcision i byggeprojekter. Formålet er optimeret værdiskabelse.

   Vores mål:

   • optimal værdiskabelse
   • minimering af spild

   Sådan gør vi:

   • forpligtende lean principper og lean værktøjer
   • tidlig information og kvalificering af partnere
   • skontinuerlig monitorering af kontraktydelser
   • fælles udviklingsproces

   team culture

   Fokus, åbenhed, respekt

   I et anerkendende arbejdsmiljø leverer innovative teams de bedste resultater. Teamkulturen er karakteriseret ved gensidig respekt baseret på åben og ærlig kommunikation.

   Vores mål:

   • kompetente og innovative teams
   • motiverende arbejdsmiljø

   Sådan gør vi:

   • fælles værdier og principper
   • klar ansvarsfordeling
   • åben kommunikation på alle niveauer
   • fælles teamseminar

   conflict resolution

   Adressere, afklare, samarbejde

   I svære situationer må uenigheder afklares enten øjeblikkeligt eller hurtigst muligt. Det kan kræve kompromiser, som den enkelte måske ikke er helt tilfreds med, men som alle kan acceptere.

   Vores mål:

   • åben kommunikation om udfordringer
   • konfliktløsning

   Sådan gør vi:

   • bindende etisk kodeks
   • intern konfliktløsning
   • løsningsorienteret samarbejde

   time scheduling

   Identificere, planlægge, overholde

   Vi gennemfører komplekse projekter med mange involverede parter, der arbejder i kronologiske sekvenser. Det kræver en struktureret planlægning og monitorering af udførelsen.

   Vores mål:

   • overholdelse af tidsplaner
   • transparente deadlines gennem hele projektet

   Sådan gør vi:

   • solid planlægning af sekvenser i forhold til tid og indhold
   • kontinuerlig opdatering og optimering af tidsplanen
   • konsekvent monitorering
   • intensiv informationsudveksling mellem alle involverede parter

   design & engineering

   Forbedre, supplere, understøtte

   Specialister og supportteams fra vores tekniske division står til rådighed i hele processen – fra grundkøb, tilbud, planlægningen og hele vejen gennem udførelsen. Det muliggør en konstant designoptimering.

   Vores mål:

   • overlevering af knowhow til projektet
   • support til alle ydelsesområder

   Sådan gør vi:

   • forbedret designkoordinering
   • specialiserede løsninger til alle former for udfordringer
   • tværfaglig designoptimering

   HSE

   Forebyggelse, beskyttelse, formidling

   Vi gennemfører vores projekter med respekt for arbejdsmiljø og sikkerhed. Det sker gennem forebyggende planlægning og proaktive tiltag i samarbejde med vores partnere.

   Vores mål:

   • højeste sikkerhed i alle projektfaser

   Sådan gør vi:

   • sikkerhedsrelevante risikoanalyser
   • forebyggende indsats og sikkerhedssystemer
   • omfattende rådgivning og monitorering

   quality assurance

   Inspicering, optimering, opfølgning

   Med en strategisk tilgang og en omhyggelig planlægning sikrer vi en retfærdig, økonomisk ansvarlig og rettidig gennemførelse af projektet.

   Vores mål:

   • sikring af byggekvaliteten

   Sådan gør vi:

   • systematisk kontrol og evaluering af designet
   • målrettet udvælgelse af underentreprenører og leverandører
   • monitorering af udførelsen

   facility management

   Rådgivning, konceptudvikling, tilslutning

   De løbende driftsomkostninger for en bygning kan på sigt overstige investeringsomkostningerne. Derfor er det væsentligt at involvere en kompetent driftspartner tidligt i processen, så der allerede i planlægningsfasen kan tages højde for driftsomkostningerne.

   Vores mål:

   • effektiv drift
   • bæredygtige koncepter

   Sådan gør vi:

   • komponentorienteret kravanalyse og planlægning
   • differentierede driftsscenarier
   • effektive vedligeholdelsestilbud

   design coordination

   Evaluering, integrering, koordinering

   Optimal planlægning er fundamentet for ethvert projekt. Det giver grundlag for en gennemtænkt, økonomisk og fejlfri implementering på byggepladsen. Alle parters idéer tages i betragtning for at sikrer kvalitet i overensstemmelse med de grundlæggende elementer i kontrakten.

   Vores mål:

   • problemfri byggeproces der tager hensyn til alle parters ønsker

   Sådan gør vi:

   • central koordinering og ledelse af alle designprocesser
   • fastsættelse af ensartede retningslinjer for alle planlæggere
   • inspektion af funktionsdygtighed, profitabilitet og overholdelse af foreskrevne regler