Grundlaget for alle teamconcept-projekter er et samarbejde i to faser

Princippet bag hver teamconcept-kontrakt er partnering baseret på fælles aftalte rettigheder og forpligtelser.

teamconcept-projekter opdeles i to uafhængige kontraktfaser: planlægningsfasen og udførelsesfasen.

Kontraktprincipper

  • Planlægningsfasen består af en fælles definition af det ønskede byggeri, planlægning og optimering samt en fælles aftale for konfliktløsning.
  • Kontrakten for planlægningsfasen indeholder en åben klausul for begge parter om at kunne afbryde samarbejdet efter planlægningsfasen.
  • I udførelsesfasen realiseres projektet inden for de i fællesskab aftalte rammer.
  • Kontraktmodellerne er særdeles gennemsigtige og giver systematiske gensidige fordele.

Seks kontraktmodeller: Fleksible og tilpasset til projektet – også når de kombineres

teamconcept består af seks kontraktmodeller, som kan kombineres på forskellig vis.

teamconcept-aftale

teamconcept-aftalen styrer parternes samarbejde under planlægningsfasen. De væsentlige ydelser i denne fase er planlægning og optimering af projektet. Det sker med gennemsigtig og bindende kommunikation omkring omkostninger, design, logistik og tidsplanlægning. teamconcept-aftalen danner basis for den efterfølgende udførelseskontrakt. Betalingen for planlægningsfasen er normalt en fast pris.

Fastpriskontrakt

Styrken ved fastpriskontrakten er dens enkelhed: betalingen er et engangsbeløb og afhænger derfor ikke af mængder. Kontrakten bygger på et katalog over ydelser udviklet i planlægningsfasen. Afhængig af kravene for projektet kan der skelnes mellem en detaljeret eller global fastpriskontrakt.

> Vores projektreferencer

Garanteret maksimumpris (GMP)

Garanteret maksimumpris (GMP) sikrer en høj grad af gennemsigtighed og fleksibilitet. Prisen beregnes på baggrund af produktionsomkostninger med et loft over. Begge parter har fordel af at holde sig under GMP, hvilket skaber et incitament til at optimere omkostningerne i en fælles proces med åben regnskabsførelse. Et katalog over ydelser udviklet i planlægningsfasen fungerer som basis for kontrakten.

> Vores projektreferencer

Joint venture-kontrakt

I et joint venture opretter klienten en virksomhed sammen med ZÜBLIN. Dette forhindrer dobbeltroller og skaber et jævnbyrdigt samarbejde styret af fælles interesser. Ligesom i GMP kontrakten er ydelser beskrevet og afregnet i en proces med åben regnskabsførelse.

> Vores projektreferencer

Omkostninger plus honorar

Denne kontraktmodel baseres på et åbent og gennemarbejdet katalog over ydelser. Udvælgelsen af underleverandører sker i en proces med åben regnskabsførelse. Den høje grad af gennemsigtighed i omkostningerne muliggør en hurtig projektopstart og en kort udførelsestid. Betaling sker på basis af dokumenterede produktionsomkostninger plus et honorar.

> Vores projektreferencer

Enhedspriskontrakt

Enhedspriskontrakten giver sikkerhed for en høj grad af fleksibilitet, selv når omfanget af ydelser eller mængder ændrer sig. En detaljeret beskrivelse af ydelser er defineret i form af type og mængde i et samlet katalog. Prisen baseres på aftalte enhedspriser og opgørelsesmetoder.

> Vores projektreferencer

Projektalliance

Tillid og respekt optimerer værdiskabelse. I denne kontraktmodel er beskrivelsen af ydelserne udviklet i fælleskab med klienten, rådgiveren og ZÜBLIN. Betaling sker i en proces med åben regnskabsførelse i et fælles betalingssystem for alle. Prisen baseres på det leverede resultat med en tilhørende aftale om bonus og bod. Den omfattende gennemsigtighed er med til at stimulere parternes lyst til at træffe beslutninger til fordel for projektet.

> Vores projektreferencer