Princippet bag teamconcept: fælles succes forener

Med teamconcept etableres et forpligtende partnerskab. Det skaber tillid og er med til at optimere omkostninger, tidsplaner og kvalitet.

Princippet bag teamconcept: omkostningskontrol gennem tidlig involvering

Når alle parter går sammen på et tidligt stadie, kan projektet udarbejdes på et fælles grundlag. Det skaber sikkerhed og mulighed for i fællesskab at bevare kontrollen med omkostningerne.

Princippet bag teamconcept: samarbejde uden tab af viden

teamconcept forbinder den fornødne ekspertise fra start til slut af projektet. Det betyder, at alle muligheder for optimering bringes i spil, og at risikoen for tab af viden minimeres.

Fordele ved teamconcept

Hurtigere, bedre, billigere – teamconcept forener de bedste kompetencer og den nyeste teknik og skaber den højeste effektivitet. Fordelene for dig er:

Optimering

Procedure

 • inddragelse af byggeekspertise allerede i planlægningsfasen
 • målrettet optimering og risikostyring gennem hele projektet

Resultat

 • optimering gennem hele projektet

Kvalitetssikring

Procedure

 • fælles fastsættelse af mål
 • fælles kontrol og styring
 • inddragelse af kvalificerede partnere

Resultat

 • produktionssikkerhed for:
  – omkostninger
  – tidsplaner
  – kvalitet
  – arbejdsmiljø og sikkerhed
  – bæredygtighed

Samarbejde

Procedure

 • kontraktfastsatte aftaler for konflikthåndtering
 • målrettet teambuilding
 • erfarne teamconcept-specialister
 • stabile teams gennem hele projektet

Resultat

 • målrettet og løsningsorienteret samarbejde
 • det rigtige team, der skaber det bedste resultat

Tilpassede løsninger gennem hele projektet

teamconcept består af en række detaljerede faser, der tilpasses det enkelte projekt.

Indledende rådgivning

 • analyse af kravspecifikationer
 • profitanalyse
 • søgning efter byggegrunde

Planlægningsfasen

(preconstruction phase)

 • projekteringsledelse
 • beregninger, kontrol og optimering af omkostninger
 • logistik
 • kontraktudvikling
 • designanalyse
 • fælles målsætning for byggeriet
 • mængdefortegnelse
 • tilbud
 • afklaring af myndighedsforhold
 • tidsplanlægning
 • udvælgelse af underentreprenører

Udførelsesfasen

(construction phase)

 • projektstyring
 • kvalitetssikring
 • byggeri
 • idriftsættelse
 • fælles styring

Drift

 • vedligeholdelse
 • renovering
 • om- og tilbygning
 • facility management